Fullmetal Alchemist: La venganza de Cicatriz | Netflix

Fullmetal Alchemist: La venganza de Cicatriz

En esta secuela del primer largometraje, los hermanos Elric se enfrentan a su rival más difícil hasta ahora: un solitario asesino en serie con una cicatriz en la frente.

Tráiler de Fullmetal Alchemist: La venganza de Cicatriz

Protagonistas

Ryosuke Yamada, Tsubasa Honda, Dean Fujioka.

Reparto

 • Ryosuke Yamada
 • Tsubasa Honda
 • Dean Fujioka
 • Misako Renbutsu
 • Kanata Hongo
 • Yuina Kuroshima
 • Keisuke Watanabe
 • Kokoro Terada
 • Shinji Uchiyama
 • Yusuke Onuki
 • Ron Monroe
 • Atomu Mizuishi
 • Yuki Yamada
 • Keiko Horiuchi
 • Hiroshi Tachi
 • Akaji Maro
 • Naohito Fujiki
 • Kaoru Okunuki
 • Tsutomu Takahashi
 • Koji Yamamoto
 • Toshio Kakei
 • Tetta Sugimoto
 • Jun Fubuki
 • Ryuta Sato
 • Mackenyu
 • Seiyo Uchino

Fecha de estreno en Netflix

La película live action secuela del primer largometraje: Fullmetal Alchemist: La venganza de Cicatriz, se estrenará en Netflix el 20 de agosto del 2022.